Het Spelend Streefsysteem

Beschrijving
De 10 Streefdoelen
Volgsysteem 2013:
tabel voor peuters
tabel voor kleuters

Nieuwsbrieven
Achtergronden

Zorgverbreding 2014
Lege themastructuur 2013
Beredeneerd aanbod 2013
Leerlijn bouwen 2013
Uitgewerkte thema's:
Kampioenen
Max en de Maximonster
Opa en Oma Pluis
Kasper en Flip
De koning en zijn schat
De Rommelige Reus
Een duizendpoot op schoenen

Kleine muis zoekt een huis
Eend Ziet wat jij niet ziet
Thema kerst
KippieKip
Kleine IJsbeer RAF

Artikelen
Herhaald interactief voorlezen
Happy met poppenintegratie
Prentenboeken vol problemen
De Boekenkring

 

Het Spelend
Streefsysteem

Het Spelend Streefsysteem is een ontwikkelingsgerichte onderwijsstrategie, die zorgverbreding expliciet meeneemt in aanbod en werkwijze.
Spel is daarom de belangrijkste doelstelling. Dat geldt niet alleen in hoge mate voor de kleutergroepen, maar ook voor de groepen 3 tot en met 8.
Daar wordt spel meestal drama genoemd. Of techniek.

Het Spelend Streefsysteem bevat een volgsysteem met concreet uitgewerkt halfjaarlijkse doelstellingen voor de leeftijdsgroepen van 2 tot en met 6½ jaar. Het volgsysteem voor peuters en kleuters is voor het gebruiksgemak ondergebracht in twee tabellen die men afzonderlijk kan downloaden. Dit volgsysteem is gebaseerd op participerende observaties. Het heeft beheersingsdoelen die door alle kinderen - dus ook de zorgkinderen - moeten worden bereikt.
Dit volgsysteem vormt samen met het beredeneerd aanbod één geheel. De tussendoelen voor geletterdheid, rekenen-wiskunde en sociaal emotionele ontwikkeling zijn hierin geïntegreerd. Het Spelend Streefsysteem is een goedgekeurd VVE-programma.
Het Spelend Streefsysteem voor de kleutergroepen is te vergelijken met een geïntegreerde kleutermethode maar bevat meer vrijheid voor de leerkrachten om eigen thema's te ontwikkelingen. Zij kunnen daarbij rekening houden met de belangstelling van de kinderen, de actualiteit en het steeds wisselende aanbod van goede kinderliteratuur.
Dit vergt van leerkrachten de competentie, gebruikmakend van de methode en andere bronnenboeken, het eigen onderwijs vorm te geven.
De uitgewerkte thema's op deze site kunnen hierbij als voorbeeld worden gebruikt.


Dit is Rozemarijntje. Ze komt uit de boeken van W.G. van der Hulst.
Zij is het logo van Het Spelend Streefsysteem.
Rozemarijntje symboliseert drie dingen:
1. De essentiële doelstelling Spel. Rozemarijntje speelt haar verdriet weg en gebruikt daarbij de nieuwe net ontdekte volwassene "dokterswereld". (zie onderstaand citaat)
2. Oude verworvenheden van het vroegere kleuteronderwijs en traditionele vernieuwingspedagogen.
3. Maar, goed kijkend, ook zien dat hedendaagse innovaties zoals Taalvorming. Story-line Approach, Coöperatief leren en TAL structureel in de werkwijze zijn opgenomen.

En toen….. toen zag ze opeens - op het grote schrijfbureau van de dokter - iets liggen, iets moois…. Haar ogen schitterden, toen ze 'em zag - Daar lag: tante's grote, gouden bril aan het prachtige paarlemoeren stokje.
 En Rozemarijntje vergat haar legkaarten, die af waren - en haar tante die nog niet kwam; en haar alleen-zijn, dat zo verdrietig was; - ze zag alleen die prachtige bril. En ze stond al bij het schrijfbureau en pakte 'em voorzichtig aan het paarlemoeren stokje vast en hield hem voor haar ogen - net als tante; en ze zette een heel deftig gezicht - net als tante; en ze liep met korte kittige pasjes de grote kamer door, en wipte telkens de bril op en weer af, en ze keek hier en ze keek daar, met rimpels boven haar neus, heel streng - net als tante.
 Ze zag kasten vol boeken; - en een kast vol flessen en flesjes, allemaal drankjes; - en een kast vol glimmende tangetjes en mesjes. O, en toen opeens wist ze nog veel mooier spelletje. Nee, tante spele n was niet aardig; ze ging dokter spelen; dat was aardig……
 O ja! En dan alle mensen beter maken!

Meer weten? Mail Henny Lamme